Ang kuwentong palaboy ay isang blog kung saan wala kang matututunan. Kung ang nais mo ay panay mga porno at mga tsismis sa artista ay maling address ang napuntahan mo. Ang blog na ito ay para sa mga taong non-sense, walang imahinasyon at higit sa lahat mga palaboy na walang ibang ginawa kundi ang magpalaboy-laboy sa mga kalye.Inuulit ko wala kang matututunan sa site na ito.

Saturday, November 20, 2010

Monologo ng Isang Baliw

PAALALA: Upang mainitindihan ang susunod na akda, kailangang pansamantala ay maging isa kang baliw.

Pssstttt!!
May sasabihin ako
Pero nahihiya ako
Hmmmm
Paano ba?
Huwag na lang kaya
Kasi naman eh
Sa susunod na lang pwede?
Baka naiistorbo na kita
Nahihiya talaga ako
Baka may nagsabi na sa iyo nito
Hala kinakabahan ako
Huwag na lang kasi
Sige heto na
.....
Next time na lang kasi
Asar ka na ba?
Sige sasabihin ko na
Ano pala ginagawa mo?
Mamaya ko na lang sasabihin
Busy ka pa yata
Talaga? Hindi ka busy?
Isang salita lang naman
Dalawang letra nga lang eh
Waaaa! Naguguluhan na ako
Pasensya sa istorbo ah?!
Ganito talaga ako
Isang salita lang
Sige bibilang ako
Isa
Dalawa
Tatlo
Anu na nga bang susunod?
Ah! Apat pala!
(pak!) Pesteng langaw 'to
Saglit huwag ka muna aalis
Sasabihin ko na talaga
Hmmmm...
?????
!!!!!Huwag ka maaasar
Oo alam ko pagod ka na sa kababasa
Basta huwag ka maaasar
Oo na
Heto na
Ito lang naman
''HI"

20 comments:

Post a Comment

Thank you for visiting kuwentong palaboy.